Projekt

Handlingar

Offentlighetsprincipen i det tjugoförsta århundradet!

Open Up!

Open Up! är ett projekt av Open Knowledge Sweden som hjälper offentliga institutioner att publicera mer öppna data kring sina inköp och andra aktörer att återanvända dem.

Wikidata Sverige

Bygg och återanvänd världens största kunskapsbas!

Skjutsgruppen

En icke vinstdrivande samåkningsrörelse

VoteIT

Bättre beslutsmöten online.

Luftdata

Bygg en egen mätstation för luftpartiklar

OpenStreetMap Sverige

OpenStreetMap skapar och tillhandahåller fria kartor.

ClimateVisualizer

Klimatstatistik + koldioxidbudgetar = sanning

Din Riksdag

Hur ska vi skapa lagar i framtiden?

FixaMinGata

Rapportera, visa, eller diskutera lokala problem

OpenRemiss

Vilka lobbar mest din regering?

change course

change course är en utbildning för samhällsförändrare

Öppna mångfaldsdata

Sida för att publicera mångfaldsdata om organisationer.

Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla

Vem äger staden?

Visualisering av vem som äger Stockholms tunnelbanestationer.

Participio

En mjukvara för samskapande kultur.

Åke

En Open Source samåknings- och kollektivtrafik-bot

CloudCoop

Fria molntjänster för sociala rörelser.

Smarta Kartan 2.0

En webbplats som vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande.

Hyresrättskollen

En hemsida som Allt åt alla Göteborg byggt för att besökare ska kunna jämföra hyresnivåer på olika platser samt för att synliggöra hyreskonflikter.

HBTQ-kartan

En interaktiv karta där en som HBTQ-person eller allierad kan recensera platser baserat på dess tillgänglighet för HBTQ-personer.

Släktmiddag och civilkurage

Hur kan vi hjälpa fler att säga till med små och enkla medel?

Getaborg

Börja designa en öppen källkodsplattform för delning/gåvor som ska implementeras först i Göteborg!

Karrot mot matsvinn

Karrot är en användarvänlig open source-plattform för att samordna insamling av mat som annars skulle kastas, för att dela ut den gratis.

Open Food Network

Vi möjliggör ett nytt matsystem.

Lillebror

En översättning av Cory Doctorows bok Little Brother.

Digifysiska vårdkontakter

Skapar trygghet för medborgare i särskilda boenden och deras anhöriga.

Medborgarnavet

En medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning.

Plato

Digitala verktyg för deltagardriven kultur

Placetoplan

Digital plattform för plats- och plandialog

Egenmakt

Digitalt stöd för arbetsrehabilitering