Projekt

Placetoplan

Digital plattform för plats- och plandialog

Egenmakt

Digitalt stöd för arbetsrehabilitering

Medborgarnavet

En medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning.

Plato

Digitala verktyg för deltagardriven kultur

ClimateVisualizer

Klimatstatistik + koldioxidbudgetar = sanning

Digifysiska vårdkontakter

Skapar trygghet för medborgare i särskilda boenden och deras anhöriga.

Open Up!

Open Up! är ett projekt av Open Knowledge Sweden som hjälper offentliga institutioner att publicera mer öppna data kring sina inköp och andra aktörer att återanvända dem.

OpenRemiss

Vilka lobbar mest din regering?

Polidata

Ha roligt med politisk data från Wikipedia/Wikidata

Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla

change course

change course är en utbildning för samhällsförändrare

Öppna mångfaldsdata

Sida för att publicera mångfaldsdata om organisationer.

Handlingar

Plattform för att begära ut allmänna handlingar.

Vem äger staden?

Visualisering av vem som äger Stockholms tunnelbanestationer.

Participio

En mjukvara för samskapande kultur.

Åke

En Open Source samåknings- och kollektivtrafik-bot

CloudCoop

Fria molntjänster för sociala rörelser.

Smarta Kartan 2.0

En webbplats som vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande.

Luftdata

Bygg en egen mätstation för luftpartiklar

Hyresrättskollen

En hemsida som Allt åt alla Göteborg byggt för att besökare ska kunna jämföra hyresnivåer på olika platser samt för att synliggöra hyreskonflikter.

Din Riksdag

Hur ska vi skapa lagar i framtiden?

Släktmiddag och civilkurage

Hur kan vi hjälpa fler att säga till med små och enkla medel?

Getaborg

Let's start designing an open-source sharing/gifting platform to be first implemented in Gothenburg!

Foodsaving platform

Karrot är en användarvänlig open source-plattform för att samordna insamling av mat som annars skulle kastas, för att dela ut den gratis.

LibreTaxi

Fritt och öppet alternativ till Uber/Lyft.

Open Food Network

Möjliggör ett nytt matsystem

Lillebror

En översättning av Cory Doctorows bok Little Brother.

OpenStreetMap

OpenStreetMap skapar och tillhandahåller fria kartor.

FixaMinGata

Rapportera, visa, eller diskutera lokala problem

VoteIT

Bättre beslutsmöten online.

Skjutsgruppen

En icke vinstdrivande samåkningsrörelse

Ubuntu

Ubuntu är ett fritt och öppet operativsystem.

Debian Sverige

Debian är ett fritt operativsystem (OS) för din dator. Ett operativsystem är den uppsättning av grundläggande program och verktyg som gör att din dator kan köras.