Participio

En mjukvara för deltagande och samskapad kultur.

Behövda färdigheter

More info coming.

Grafiskt

More info coming.

Tekniskt

More info coming.

Chatta om projektet

#participio

Edgeryders

Edgeryders

Participio Forum
https://edgeryders.eu/c/participio