Plato

Digitala verktyg för deltagardriven kultur

Vi vill göra livet lättare för deltagardrivna och decentraliserade processer. Platoverktygen hjälper er att samla in och ta beslut om ideer, kartlägga behov, budget och ansvarsområden, samt erbjuder en socialt fokuserad digital mötesplats för projektet.

Varför deltagardrivet?

Vi tror att samskapande och självorganisering är vägen framåt för många organisationer. Detta sätt att arbeta lockar många, men kan samtidigt vara avskräckande för att det kan upplevas allt för kaotiskt och otydligt. Platoverktygen hjälper till att skapa en översikt över annars luddiga processer, samt blir ett arkiv för hur dessa processer utvecklas.

Plato är utvecklat av communityt av konstnärer, programmerare och kreatörer bakom det deltagardrivna kulturhuset Blivande Huset i Frihamnen i Stockholm. Vi har utvecklat Plato-verktygen för att vi själva har behövt dem under de många år vi har arbetat med deltagardriven kultur.

Platos användningsområden

Platoverktygen kan användas av alla projekt som vill testa att inte följa en traditionellt uppdelad organisations- och beslutshierarki, och istället drivas av deltagarna själva.

Just nu används Plato av 5 olika organisationer i norra europa, bland annat konstfestivalen The Borderland, norra europas största festival för deltagardriven kultur. De har använts för allt från att skapa deltagardrivna festivaler, till att planera events för lokala föreningar, till att gemensamt skissa fram ansökningar för konstprojekt.

Läs mer om Platoverktygen på https://www.platoproject.org

Hugi Asgeírsson

Projektledare och utvecklare
info@platoproject.org