Vem äger staden?

Ta tillbaka rummet!

Visualisering av vem som äger Stockholms tunnelbanestationer.

Projektet syftar till att göra en applikation/webblösning för att visa på våra rättigheter i det offentliga rummet. Genom att visualisera osynliga lager i staden och visa vem som äger olika områden vill vi göra det lättare att som medborgare agera i det offentliga. Projektets utgångspunkt är att ingen information ska vara otillgänglig för medborgarna som använder stadsrummet, och vi tror därför att nya visualiseringar och kartläggningar kan göra skillnad. Gruppen mdgh har tidigare gjort en fysisk karta (som just nu ställs ut på Arkdes i Stockholm) över grad av offentlighet och ägande kring Stockholms förortscentrum, men vill nu digitalisera den. En prototyp-version av digitalisering har gjorts, men mycket arbete återstår för att förverkliga den.

Det finns flera små uppgifter i listform som kan utföras under hacket, eller så kan man spåna egna idéer kring vad som kan förbättra kartan.

Kompetenser som önskas

Projektet behöver framförallt folk som kan bidra till att göra en användarvänlig digital karta. Många (oftast fantastiska) kartprojekt i gränslandet konst, stad och aktivism har tyvärr svårnavigerade sidor. Vi behöver också personer med intresse för design för att prata om möjliga digitala lösningar och gränssnitt.

Exempel på kompetenser som behövs: UX, design, CSS, React.js

Projektledare

mdgh - Vem äger staden?
Mdgh-gruppen är tvärvetenskaplig och har arbetat tillsammans sedan 2015. Vi har alla arbetat ideellt om urbana rättvisefrågor men skapade mdgh då vi såg ett behov av nya visualiseringar/kartläggningar för att kunna fortsätta jobba för en mer demokratisk stad. Medlemmar i gruppen är Sarah Kim (curator, producent), Paula Urbano (konstnär), Elof Hellström (estetikvetare), Maryam Fanni (grafisk formgivare) och Åsa Johansson (landskapsarkitekt).
sarahtkim@gmail.com

Vill du vara med?

CivicTechSweden är ett samarbete mellan organisationer, nätverk och offentliga aktörer. Kontakta gärna oss om din organisation vill vara med som arrangör!

Ett initiativ från

Med stöd av

I samarbete med