Öppna mångfaldsdata

Ta tillbaka rummet!

Sida för att publicera mångfaldsdata om organisationer.

Människor har i alla tider migrerat världen över. En mångfald av människor finner en framtid i Sverige - men finner alla en framtid i Sveriges organisationer? Det delas ofta berättelser om segregation, sexism, ojämlikhet och diskriminering - så hur är mångfalden i Sveriges organisationer? Och hur går arbetet med att inkludera mångfalden av människor? Företag och andra organisationer samlar redan demografiska uppgifter och data om sina styrelser (och ibland anställda). Vi kan driva på dem för att publicera denna data på sätt som är mer tillgängliga för alla! Öppna mångfaldsdata gör det lättare för alla att förstå landskapet av mångfald och hur läget ser ut i Sverige. Mer information: http://oppnamangfaldsdata.se - detta är också den aktuella versionen av projektet som vi ska arbeta vidare på under hacket!

Kompetenser som önskas

Projektledning (projektledare och projektmedlemmar) - som vill samäga och driva projektet vidare utifrån det förarbete som har gjorts.

  • HTML-programmerare
  • CSS-designers
  • Grafiker som vill skapa en grafisk profil till projektet
  • Ev. någon kunnig på nätverksplattformar och kanske också API:er som vill hjälpa lägga till delningsknappar till fler nätverksplattformar där vi kan påverka!
  • Strateg för kommunikation och nätverksplattformar a.k.a. “sociala medier”.

Projektledare

Mattias Axell
Jag startade det här projektet under ett hack och tänkte att det kunde få nytt liv under detta hack! Jag har länge varit involverad i öppna data-rörelsen och känt av hur bristen på olika aspekter av mångfald bland engagerade har hämmat utvecklingen. Som jag har förstått det behövs verkligen fler och annorlunda perspektiv i många organisationer som verkligen kan hjälpa dem att bli framgångsrika. Därför tror jag starkt på att detta projekt kan hjälpa organisationer i Sverige att bli medvetna och bättre förstå att nuvarande situation är problematisk och skadlig. Jag tror att världen utvecklas hälsosammare om fler perspektiv inkluderas genom mer jämlikhet och jämställdhet inom organisationer!

Vill du vara med?

CivicTechSweden är ett samarbete mellan organisationer, nätverk och offentliga aktörer. Kontakta gärna oss om din organisation vill vara med som arrangör!

Ett initiativ från

Med stöd av

I samarbete med