VoteIT

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet.

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. Mötet kan ske helt över nätet eller som en kombination av onlinemöte och vanligt möte där deltagarna träffas och använder VoteIT som beslutsstödsystem. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT.

Chatta om projektet

#voteit

Föreningen VoteIT

VoteIT ideell förening

E-post
info@voteit.se