OpenStreetMap

OpenStreetMap skapar och tillhandahåller fria kartor för fri användning.

OpenStreetMap skapar och tillhandahåller geografisk information, exempelvis i form av kartor och strukturerade databaser, fritt till alla som vill använda sig av det. Projektet startades då de flesta kartor man kan tro är fria ofta har rättsliga eller tekniska begränsningar för vad man kan göra med dem. Detta hindrar privatpersoner och företag från att använda informationen på ett kreativt, produktivt eller annat oväntat sätt.

Chatta om projektet

#openstreetmap

OpenStreetMap-gemenskapen

OpenStreetMap

E-postlista
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se