Om CivicTechSweden

Bakgrund

CivicTechSweden är ett samarbete mellan organisationer, nätverk och offentliga aktörer som jobbar med digital teknik för samhällsnytta. Genom att arrangera gemensamma hackathons och meetups med olika teman kan vi höja statusen för civic tech och bygga upp ett gemensamt community av utvecklare, designers, aktivister och andra intresserade.

Hackathons

Vi arrangerar hackathons och meetups med aktörer från civilsamhället och staden. Inspirationen kommer från bland annat franska f0rk och tyska Code for Germany.

Vi arbetar inom tre teman:

  • Sharing is caring: Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.
  • Power to the people: Demokrati, deltagande och transparens.
  • I like to move it: Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Deltagande organisationer hjälps åt att samla folk och sprida eventet, introducera projekten och handleda sin projektgrupp.

Riktlinjer

1) Projektet ska främja ökat deltagande i sociala rörelser, föreningsliv, politiska processer eller samhället i stort med hjälp av ny teknik.

2) Projektresultatet ska göras tillgängligt för alla.

  • Arbetssättet dokumenteras så att fler kan dra nytta av lärdomarna från projektet.
  • Kod som produceras använder någon av licenserna för öppen källkod.
  • Text, bild eller video som produceras använder någon av Creative Commons licenser.

Vill du vara med?

CivicTechSweden är ett samarbete mellan organisationer, nätverk och offentliga aktörer. Kontakta gärna oss om din organisation vill vara med som arrangör!

Ett initiativ från

I samarbete med