Om Civic Tech Sweden

Bakgrund

Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del. De som är aktiva i nätverket utvecklar digitala tjänster för transparens, öppen data och ökat deltagande i politiska processer och sociala rörelser.

Arbetsområden

Vi arbetar inom tre teman:

 • Power to the people: Demokrati, deltagande och transparens.
 • Sharing is caring: Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.
 • I like to move it: Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Deltagande organisationer hjälps åt att samla folk och sprida eventet, introducera projekten och handleda sin projektgrupp.

Arbetssätt

Det som skapas på CTS aktiviteter ska göras tillgängligt för alla. Beroende på vad det är för projekt sker det genom att:

 • Arbetssättet dokumenteras så att fler kan dra nytta av lärdomarna från projektet.
 • Kod som produceras använder någon av licenserna för öppen källkod.
 • Text, bild eller video som produceras använder någon av Creative Commons licenser.

Organisation

CTS är organiserat i:

 • Lokalgrupper: lokala eller regionala grupper som organiserar meetups eller hackathon.
 • Intressegrupper: grupper för att ordna hackathon eller meetups för underrepresenterade grupper eller inom specifika ämnesområden.
 • Lokala och nationella partners: organisationer som stödjer nätverkets arbete. Läs mer under avsnittet Partners.

CTS är ett decentraliserat nätverk som eftersträvar maximal frihet för deltagande grupper inom ramarna för nätverkets riktlinjer.

Koordineringsgrupp

För att koordinera event och stödja lokala initiativ finns en koordineringsgrupp. Varje lokalgrupp, intressegrupp och nationell partner kan utse en representant till koordineringsgruppen.

De lokala kontaktpersonerna ansvarar för att uppförandekoden följs och att skapa en välkomnande och inkluderande stämning i sin grupp.

Koordineringsgruppen är ansvarig för att uppförandekoden följs på nationella aktiviteter och i digitala forum. Kontaktpersonerna och koordineringsgruppen kan utesluta personer som inte följer uppförandekoden från CTS aktiviteter och digitala forum.

Starta en grupp

Den som vill starta en lokalgrupp eller intressegrupp kan göra det genom att kontakta CTS på hello@civictech.se. Koordineringsgruppen diskuterar med den intresserade parten om det är lämpligt att inleda ett samarbete. Om ett samarbete inleds kommer CTS koordineringsgrupp och nationella samarbetspartners att vara till hjälp i organiseringen av meetups och hackathon.

Partners

Organisationer, nätverk, företag och offentliga aktörer som huvudsakligen arbetar inom CTS arbetsområden är välkomna i nätverket, som lokala eller nationella partners. Lokala partners hjälper till med hackathons eller meetups genom mobilisering, kunskapsdelning eller ekonomiskt stöd. Nationella partners behöver godkännas av koordineringsgruppen, och bidrar med resurser till mobilisering och spridning nationellt.

Uppförandekod

CTS förväntar sig att alla nätverkets aktiviteter och digitala forum:

 • Är säkra och respektfulla platser för alla deltagare
 • Är platser där alla fritt kan uttrycka sin identitet.
 • Tar till vara på deltagarnas kunskap och värdesätter allas idéer, erfarenheter och arbete.
 • Inte utgår från att alla kommer från samma sammanhang och uppmuntrar till frågor.
 • Hittar sätt för alla att kunna bidra med sin kunskap (teknisk eller inte) och energi.
 • Använder språk som “ja/och”, inte “nej/men”
 • Uppmuntrar deltagare till att lyssna lika mycket som de pratar.
 • Prioriterar deltagande och insatser från de som ofta utesluts från civic tech-världen.
 • Arbeta för ett community som är representativt i sin planering, design och implementering av civic tech. Det innebär att uppmuntra deltagande från kvinnor, minoriteter och marginaliserade grupper.
 • Aktivt involvera civilsamhälle och de som har erfarenhet och expertis inom beslutsfattande processer.
 • Ser till att relationerna och samtalen mellan community-medlemmar, offentliga aktörer och partners är respektfulla och produktiva.
 • Är platser fria från diskriminering och trakasserier.

Vill du veta mer, få hjälp att ordna ett event eller dra igång en grupp?

Kontakta oss
hello@civictech.se