ClimateVisualizer

Klimatstatistik + koldioxidbudgetar = sanning

ClimateVisualizer samlar in öppen data från våra statistikproducerande myndigheter och vecklar upp detta data i ett lokalt och därmed målgruppsanpassat gränssnitt. Denna statistik integreras sedan med, eller ”läggs på” en lika lokal koldioxidbudget. Därmed kan vi ge en lokal (kommunal) och aktuell bild av hur utsläppen rör sig över tid, samt hur fort de behöver minska om vi vill leva upp till Parisavtalet och de globala temperaturmålen.

Vår molntjänst gör det för första gången är möjligt för lekmannen att se och utforska den väg som den egna kommunen behöver följa för att nå de globala klimatmålen. Genom visualisering och en hög grad av interaktivitet försöker vi göra den vägen så begriplig och urskiljbar som möjligt.

Vi samverkar nära Uppsala universitet, som bedriver ledande forskning om hur man beräknar lokala koldioxidbudgetar. Nyligen lanserade vi en första version – en MVP – av ClimateVisualizer hos vår referenskund Nyköpings kommun. Här kan du titta på den: https://climate-visualizer.netlify.app/

Framöver anar vi en lång och spännande resa. Vi ska integrera en rad nya funktioner (kartvyer, större möjligheter för användaren att skapa egna framtidsscenarion och att därmed utforska gränserna för den egna koldioxidbudgeten och mycket annat). Vi sneglar på England, Holland och Tyskland och för dialoger med en rad institut och andra aktörer som vi hoppas ska hjälpa oss att ta steget ut i världen.

Bakom projektet står en handfull entreprenörer och mjukvaruingenjörer men också en teoretisk filosof. Vi arbetar platt och distribuerat. Vår virtuella dörr står vidöppen för alla som vill bidra till att ge klimatvetenskapen en starkare röst i ett offentligt samtal som ofta är politiserat och sällan säger som det är. Vi är ett icke vinstdrivande företag (ett så kallat svb-bolag) med en genuint altruistisk agenda.