HBTQ-kartan

Hackathon #1

En interaktiv karta över Göteborg (eller varför inte Sverige?) där en som HBTQ-person eller allierad kan recensera platser baserat på dess tillgänglighet för HBTQ-personer.

Som HBTQ-person är det svårt att veta var ens safe spaces finns, särskilt i en stad en inte känner till. Var finns gym med könsneutrala omklädningsrum? Var kan jag träffa likasinnade? Var kan jag dra och bärsa? I de allra flesta fall får en chansa, vilket i somliga fall kan leda till otrevliga konsekvenser. Initiativtagarna till detta projekt har varit med om allt från att inte våga gå på rätt toalett till att ha blivit nekade bord på vissa restauranger.

Vi saknar offentliga påtryckningsmöjligheter för att åstadkomma förändring. Har en orken till det kan en alltid sprida informationen hos sina vänner och hoppas på att det når vidare, men det hade varit fantastiskt med en onlinetjänst som en kan ta del av på en gång, och där en kan nå fler endast ett par klick bort.

Vi vill därför skapa en interaktiv karta över Göteborg (eller varför inte Sverige?) där en som HBTQ-person eller allierad kan recensera platser baserat på dess tillgänglighet för HBTQ-personer. Vi tror att denna typ av tjänst kan underlätta enormt för HBTQ-personer och även andra som vill fatta välgrundade beslut om vilken typ av verksamheter en vill stöjda. Förhoppningen är även att vi, genom möjligheten att recensera, kan åstadkomma en förändring hos de verksamheter där tillgängligheten inte är särskilt god. Vi vill även peppa de som verkligen satsar på tillgängligheten för HBTQ-personer och göra det lätt för alla att påverka!

Teknisk specifikation

Programmering, design och kunskap om hur en hostar websidan på nätet. Kartan kan kanske baseras på Mapseed.

Sofi Ingersdotter

Oh Lorde Göteborg

Oh Lorde är ett nätverk som gör nyfiket queera revolutionära saker tillsammans i Audre Lordes anda. Projektledarna i hackathonet är Nino och Shelly som tillsammans brinner för en mer rättvis och demokratisk queerhälsa.
ohlorde.gbg@gmail.com

Deltog i

Hackathon #1

Välkommen till Göteborgs nya mötesplats för civic tech-communitiet! Det första hackathonet blir en heldag med spännande projekt, mat, fika och skönt häng.

10 mars 2018, kl 10 - 19 / Viktoriahuset, Göteborg