Polidata

Importera politisk data i Wikidata och använda den på ett meningsfult sätt

PoliData är ett projekt för att importera och rensa data som har ett politiskt och demokratiskt intresse på Wikidata.

Wikidata är en stor databas för strukturerad data för alla Wikimedia projekt, inkluderande Wikipedia. Man kan använda och redigera den helt fri och den använder standarder som gör det lätt att manipulera och att jämföra data internationellt.

Just nu använder vi datan vi skapar för andra projekt som OpenRemiss, Handlingar och Din Riksdag.

Data som vi har importerat hittils:

  • alla svenska kommuner (med organisationsnummer)
  • alla svenska regioner (med organisationsnummer)

Data som vi håller på att importera/rensa:

  • alla svenska myndigheter
  • alla branschorganisationer och arbetsgivarorganisationer
  • alla privata bolag och andra lobbyintresser som har lobbat den svenska lagstiftningsprocessen under de senaste åren (se OpenRemiss för en första lista)

Detta projekt inspireras av liknande initiativ utomlands som EveryPolitician från mySociety och Mettons nos élu‧e‧s sur Wikidata ! från Code For France.

Wikidata ger oss stora möjligheter att explorera politisk data från hela välrden tack vare det stora sällskapet som importerar och rensar den. Om vi tar hand om svensk data som saknar kan vi lätt få insyn på t.ex. politikers profesionalisering, lobbying och mycket mer.

Du behöver inga särskilda kompetenser för att delta i det här projektet. Bara att veta om Wikipedia, att vara nyfiken och att ha en formåga att lära dig nya saker!

Chatta om projektet

#wikidata