Egenmakt

Digitalt stöd för arbetsrehabilitering

Syfte och mål

Projektet ska bidra till ökad egenmakt för personer som varit utan arbete under en lång tid. Vi utvecklar ett digitalt stöd som motiverar att göra stegförflyttningar och ger kontroll över den egna rehabiliteringsprocessen. Det digitala stödet ska även ge jobbcoachen, anhöriga och arbetsgivare möjlighet att följa och stödja personens stegförflyttningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i en mobilapp (prototyp) som är anpassad till personens behov och förutsättningar för att komma närmare arbetsmarknaden. Personen är medskapare av det individanpassade stödet och kan involvera anhöriga och andra för att få stöd i sin process mot egenförsörjning. Det digitala stödet ska även ge jobbcoacherna möjlighet och inspiration då de får ett verktyg i en webbapp för att utveckla, stödja och följa personens stegförflyttningar. Förväntad effekt är att personen upplever ökat förtroende för den egna förmågan och för offentlig sektor – och därmed ökar möjligheten att nå egen försörjning.

Upplägg och genomförande

Projektet finansieras av Vinnova och inleddes i november 2020 och avslutas i december 2021. Vi som driver projektet representerar offentlig sektor, näringslivet, forskningen och civilsamhället: Samordningsförbundet Stockholms stad, teknikföretaget Myindicators, forskningsinstitutet RISE, Stockholms Stadsmission och Attention Stockholm. Vi använder metoden tjänstedesign och undersöker vilka behov personerna inom förbundets insatser, jobbcoacher, anhöriga och arbetsgivare har för att öka motivationen att göra stegförflyttningar.

Vi är i full gång med att genomföra digitala stormöten där personerna och jobbcoacherna tillsammans bidrar genom att diskutera olika teman och frågor som gör att vi kommer vidare i den digitala utvecklingen. Det är engagerade diskussioner om mål, delmål, aktiviteter och vad som behövs för att göra stegförflyttningar. Till hösten är en prototyp klar som ska testas av personerna och jobbcoacherna.

Karin Jacobsen

Samordningsförbundet Stockholm

Verksamhetsutvecklare & Projektledare
karin.jacobsen@extern.stockholm.se

Malene Schmidt

MyIndicators

Medgrundare
malene.schmidt@myindicators.se