CivicTech Uppsala

Meetups för Uppsalas CivicTech community!

Vill du veta mer eller ordna ett event?

Victoria Bull, CivicTech Uppsala
hello@civictech.se

Event

Hands-on Cryptoparty

Hjälp varandra med att installera, konfigurera och lär känna verktyg för ökad digital integritet, anonymitet och säkerhet.

28 juni 2019, 16-18:00 / Ångströmbiblioteket, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Lokala partners