Välkommen till vårt forum!

Vårt forum är vårt nav för nätverket Civic Tech Sweden - välkommen att hänga på, posta egna inlägg och svara på andras!

Pågående / Där du är

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Placetoplan

Digital plattform för plats- och plandialog

Egenmakt

Digitalt stöd för arbetsrehabilitering

Medborgarnavet

En medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning.

Blogg

Partners