Civic Tech Sthlm #10: Hitta din partner för Vinnovas utlysning

Kom och pitcha din idé för att hitta partners!

November 28th 2019, 18-20:30 / Goto 10, Hammarby Kaj 10D, 120 07 Stockholm

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

CivicTech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Öppen Upphandling

Få insyn i din kommuns fakturor!

OpenRemiss

Vilka lobbar mest din regering?

Polidata

Ha roligt med politisk data från Wikipedia/Wikidata

Partners