Tyck till om Sveriges öppenhet!

Hur ska Sveriges jobba med transparens i framtiden? Kom och diskutera och ge din åsikt om landets handlingsplan!

20 maj 2019, 18-20:30 / Goto10, Hammarby Kaj 10D, Stockholm

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

CivicTech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Öppna mångfaldsdata

Sida för att publicera mångfaldsdata om organisationer.

Handlingar

Plattform för att begära ut allmänna handlingar.

Vem äger staden?

Visualisering av vem som äger Stockholms tunnelbanestationer.

Partners