Fredagsfika

Var med på digitalt fika för folk i Civic Tech Sweden-communityn varje fredag klockan 15!

Fredagar kl 15:00 / Online

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Medborgarnavet

En medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning.

Plato

Digitala verktyg för deltagardriven kultur

ClimateVisualizer

Klimatstatistik + koldioxidbudgetar = sanning

Blogg

Partners