Praktiskt Cryptoparty i Uppsala!

Hjälp varandra med att installera, konfigurera och lär känna verktyg för ökad digital integritet, anonymitet och säkerhet.

20:e januari 2020, 17-19:00 / Carolina Rediviva, Uppsala

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

CivicTech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Öppen Upphandling

Få insyn i din kommuns fakturor!

OpenRemiss

Vilka lobbar mest din regering?

Polidata

Ha roligt med politisk data från Wikipedia/Wikidata

Partners