Samskapa teknik för samhällsnytta

Civic Tech Lab under Digitala Almedalen

6 juli kl 13.15 - 16.15 / Online

Gemensamt remissvar kring nya EU-regler för AI

Nu skriver vi tillsammans igen - i ett öppet gemensamt dokument! Den 21 maj skickades Europeiska kommissionens förslag till "Förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens" ut på remiss från Regeringskansliet, och Civic Tech Sweden-communityt är en av remissinstanserna. Som vanligt så skriver vi svaret tillsammans helt öppet och transparent.

Pågående / Online

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Placetoplan

Digital plattform för plats- och plandialog

Egenmakt

Digitalt stöd för arbetsrehabilitering

Medborgarnavet

En medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning.

Blogg

Partners