Debian Day 2019

Den 16 augusti fyller Debian 26 år. Kom och fira Debian Day 2019 på Goto 10!

16 augusti 2019, 16-17:00 / Goto 10, Hammarby Kaj 10D, 120 07 Stockholm

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

CivicTech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Linuxkompis

En vänlig Linux-gemenskap för alla

change course

change course är en utbildning för samhällsförändrare

Öppna mångfaldsdata

Sida för att publicera mångfaldsdata om organisationer.

Partners