Vill du vara med?

Oavsett om du redan har ett projekt eller vill hitta något att bidra till är du välkommen i vårt nätverk!

Power to the people

Demokrati, deltagande och transparens.

Sharing is caring

Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.

I like to move it

Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer, organisationer och offentliga aktörer som verkar för att möjligheterna med öppen och fri digitalisering ska komma så många som möjligt till del.

Projekt

Handlingar

Offentlighetsprincipen i det tjugoförsta århundradet!

Open Up!

Open Up! är ett projekt av Open Knowledge Sweden som hjälper offentliga institutioner att publicera mer öppna data kring sina inköp och andra aktörer att återanvända dem.

Wikidata Sverige

Bygg och återanvänd världens största kunskapsbas!

Vänner