Hackathon #2

2 september 2018, kl 10 - 19 / Viktoriahuset, Göteborg

Välkommen att delta i Civic Tech Swedens andra hackathon den 2 september! Det blir en heldag med spännande projekt, mat, fika och skönt häng.

Projekten kommer att vara inom tre olika spår:

  • Sharing is caring: Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.
  • Power to the people: Demokrati, deltagande och transparens.
  • I like to move it: Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Nu söker vi deltagare som vill arbeta i projekten. Vi söker främst deltagare med kunskaper i programmering, kommunikation, teknologi, öppen data, design men också de med erfarenheter i att arbeta med demokratifrågor eller delningsekonomi.

De grundläggande riktlinjerna för projekt är att:

  1. Projektet ska främja ökat deltagande i sociala rörelser, föreningsliv, politiska processer eller samhället i stort med hjälp av ny teknik.
  2. Projektresultatet ska göras tillgängligt för alla.

30 Augusti är senaste anmälningsdatum för deltagare.

Vi hörs!

Deltagande grupper