Hackathon #2

2 september 2018, kl 10 - 19 / Viktoriahuset, Göteborg

Välkommen att delta i Civic Tech Swedens andra hackathon den 2 september! Det blir en heldag med spännande projekt, mat, fika och skönt häng.

Projekten kommer att vara inom tre olika spår:

  • Sharing is caring: Kollaborativ ekonomi, gemensamma resurser och hållbar konsumtion.
  • Power to the people: Demokrati, deltagande och transparens.
  • I like to move it: Hållbara transporter, resande och rörlighet.

Nu söker vi deltagare som vill arbeta i projekten. Vi söker främst deltagare med kunskaper i programmering, kommunikation, teknologi, öppen data, design men också de med erfarenheter i att arbeta med demokratifrågor eller delningsekonomi.

De grundläggande riktlinjerna för projekt är att:

  1. Projektet ska främja ökat deltagande i sociala rörelser, föreningsliv, politiska processer eller samhället i stort med hjälp av ny teknik.
  2. Projektresultatet ska göras tillgängligt för alla.

30 Augusti är senaste anmälningsdatum för deltagare.

Vi hörs!

Deltagande projekt

OpenRemiss

Vilka lobbar mest din regering?

Åke

En Open Source samåknings- och kollektivtrafik-bot

CloudCoop

Fria molntjänster för sociala rörelser.

Smarta Kartan 2.0

En webbplats som vill underlätta för göteborgare och besökare att leva hållbart, genom att uppmuntra till gemenskap, nya möten och tillgång framför ägande.

Deltagande grupper