Civic Tech Lab: Community Engagement

1 oktober 2020 kl 13-16 / Online

Hur kan civic tech-projekt engagera allmänheten och användare i sina projekt? Vad ska man tänka på när utomstående engageras i ett projekt? Hur kan man skapa incitament för att skapa engagemang?

Den här workshopen syftar till att utveckla de sätt som era civic tech-projekt kan bygga community och engagera slutanvändare eller få deltagare att bidra till era projekt på olika sätt. Vi kommer också att titta på vilka incitament och värden vi kan skapa för användare att bidra.

En kombination av Zoom och ett interaktivt verktyg för whiteboards kommer att användas för att genomföra en gruppworkshop som har era projekt i fokus.

Workshopen leds av Magnus Eriksson från RISE men kommer också att ge en utrymme för civic tech-projekten att diskutera sina erfarenheter sinsemellan och utbyta kunskap och tips.

Anmäl er på https://pretix.eu/civictechse/lab1okt/ så kommer en länk till Zoom skickas ut innan workshopen börjar!

PS. We plan to hold this workshop in Swedish, but if you want to participate in English, email hello@civictech.se as soon as possible and we will be able to change our plans!