Gemensamt remissvar kring nya EU-regler för AI

Nu skriver vi tillsammans igen - i ett öppet gemensamt dokument! Den 21 maj skickades Europeiska kommissionens förslag till "Förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens" ut på remiss från Regeringskansliet, och Civic Tech Sweden-communityt är en av remissinstanserna. Som vanligt så skriver vi svaret tillsammans helt öppet och transparent.

Pågående / Online

Power to the people

Democracy, participation and transparency.

Sharing is caring

Collaborative economy, the commons and sustainable consumption.

I like to move it

Sustainable transportation, travel and mobility.

Civic Tech Sweden is a network of individuals, organisations and the public sector working to make the possibilities that comes with digital technology benefit as many as possible.

Projects

Placetoplan

A digital platform for place- and plan dialogue

Egenmakt

Digital support for work rehabilitation

ClimateVisualizer

Digital and local carbon budgets as a cloud service to municipalities, regions and their inhabitants

Blog

Partners