Gemensamt remissvar kring nya EU-regler för AI

Pågående / Online

Nu skriver vi tillsammans igen - i ett öppet gemensamt dokument! Den 21 maj skickades Europeiska kommissionens förslag till "Förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens" ut på remiss från Regeringskansliet, och Civic Tech Sweden-communityt är en av remissinstanserna. Som vanligt så skriver vi svaret tillsammans helt öppet och transparent.

Pernilla har startat en tråd i forumet med alla dokument vi behöver och du kan öppna dokumentet direkt från det här inlägget och börja skriva.

All information: https://forum.civictech.se/t/259
- Skriv ett hej som svar i tråden så vet vi att du/ni är med.

Dokumentet: https://docs.google.com/document/d/1fwn4jkBC52Asm2j9JwLlQZN8to5S4pa3QAkbj1WCwVQ/edit?usp=sharing