Civic Tech möter GovTech

1 december kl 13:30-14:20 / Online

Civic Tech Sweden visar en rad exempel på projekt och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens under denna session som är en fristående del av GovTech Day 2020.

Du behöver inte ha biljett till hela konferensen för att delta i denna breakout session utan här är deltagande gratis! En länk för deltagande via Zoom kommer att skickas ut till dig som anmält dig på https://pretix.eu/civictechse/govtechday2020/ eller som anmält dig till hela GovTech Day.

Hela innehållet i sessionen hittar du här nedan. Program och anmälan för hela GovTech Day hittar du på www.govtechday.se.

Civic Tech möter GovTech

Civic Tech Sweden är ett nätverk av personer och organisationer som arbetar med teknik för samhällsnytta och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens. Både Civic Tech och GovTech används ofta som begrepp för att beskriva innovationer som kopplar medborgare med offentlig sektor. Skillnaderna ligger i tjänsternas mål och målgrupp.

Medan GovTech fokuserar på ett brett utbud av myndighetstjänster för att öka effektiviteten i deras interna verksamhet, fokuserar Civic Tech på att informera medborgarna, koppla dem till varandra och få dem att vara delaktiga i det offentliga och samarbeta för allas bästa.

Vi ser en stor potential för samverkan mellan medborgare, civilsamhälle, offentlig och privat sektor inom områdena GovTech och Civic Tech. Under denna breakout session kommer nedanstående projekt i gränslandet mellan dessa områden att presentera sig kort. Vi kommer sedan att samtala med alla deltagare i sessionen kring dessa begrepp och communities nationellt och internationellt.

Detta är de projekt som kommer att presenteras kort:

Digifysiska vårdkontakter – Mona Jonsson

Projektet Digifysiska vårdkontakter ska skapa trygghet för medborgare som bor i särskilda boenden och deras anhöriga i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland. Projektet vill hantera utmaningen och öka dessa medborgares förtroende för vård och omsorg genom kombinationen av digitala och fysiska vårdtjänster. Projektet leds av RISE Forskningsinstitut. Med i projektet är Region Västerbotten, kommunerna Malå och Vilhelmina/Saxnäs samt KRY.

Medborgarnavet – Sven-Håkan Olsson

Den grundläggande idén med Medborgarnavet är att den ska ge den enskilde individen enkel tillgång till information som finns i myndigheters register men även till annan registerinformation som medborgaren har rätt att få tillgång till, exempelvis från banker. Bakom projektet står Uppsala Universitet institutionen för Informatik och Media, Föreningen Sambruk och Definitivus AB.

Handlingar.se – Elenor Weijmar

Hur kan vi i offentlig sektor spara tid och pengar kring återkommande förfrågningar om allmänna handlingar - och samtidigt digitalisera verksamheter och processer? Projektet Handlingar.se visar upp hur plattformen hjälper offentlig sektor att bespara sig på kostnader, huvudvärk och dubbelarbete som uppstår vid dagens handläggningar.

ClimateVisualizer – Jan Lindblad

Med lanseringen av ClimateVisualizer går konceptet med lokala koldioxidbudgetar från att vara något som politiker och experter – i bästa fall – tar del av i rapportform, till att bli en pedagogisk molntjänst som alla kan förstå. Vad de då förstår är den vetenskapliga vägen mot Parisavtalet och de globala temperaturmålen. Verktyget lutar sig dels på vår officiella klimatstatistik, dels på ledande forskning från Uppsala universitet.

Open Up! – Öppen upphandling – Pierre Mesure

Offentlig upphandling står för 700 miljarder kr, en sjättedel av Sveriges BNP och är en del av allas liv, genom välfärden eller offentliga infrastrukturer och tjänster. Dock finns det väldigt lite transparens över processen och även offentliga aktörer själva har ofta dålig koll på vad de köper och hur. Projektet Open Up! syftar till att skapa en gemenskap mellan offentliga aktörer som vill publicera öppna data om upphandlingskedjan och användare (journalister, företag, forskare, medborgare) som vill återanvända data för att skapa innovativa tjänster eller granska institutioner. De utvecklar också resurser för att stödja en sådan gemenskap, bl.a. en portal för att visualisera och leka med data och en guide för att publicera.

Digidem Lab – Pierre Mesure

Digidem Lab är ett oberoende demokratilabb som stöttar kommuner, stadsdelar och offentliga institutioner att utföra deltagande processer. De studerar, testar och erbjuder internationellt beprövade verktyg och metoder för medborgardeltagande. De jobbar med många kommuner i Sverige (Stockholm, Göteborg, Uppsala…) men också internationellt (Madrid, New York, Chicago).

Om ni vill fortsätta samtalet efter sessionen så kan ni göra det i vårt forum.