GovTech Day 2020

1 December 10:00-15:00 / Online

GovTech Day 2020 brings together public and private actors to focus on mobilizing a successful ecosystem for GovTech in Sweden. On December 1, you can participate in a digital full day where we concretize the growing ecosystem, highlight growth opportunities and act on the basis of potential.

Note! The event is held mainly in Swedish, hence the description below in Swedish.

GovTech innebär nya välfärdstjänster för medarbetare och medborgare som skapas i samverkan mellan innovativa företag och offentlig sektor. Innovation inom GovTech kan effektivisera användandet av skattepengar och förbättra livet för medborgare. Till exempel genom satsningar på innovativ teknik inom hälso- och sjukvård eller digitalisering av offentliga tjänster. Globalt sker en snabb utveckling inom området.

Digital heldag med fokus på potential

Den 1 december kl 10-15 kan du ta del av en digital dag om potentialen och tillväxtmöjligheterna för GovTech i Sverige. Det blir ett nationellt fokus med inslag av nordiskt och internationellt perspektiv inom området, presentation av nya konkreta GovTech-verktyg, inspirationstalare, pitchar och breakout sessions med möjlighet till interaktion.

Eventet sänds från Sveateatern i Sundsvall och streamas via Voyd.

Var med och skapa lösningar för samhällets största utmaningar

Att delta under GovTech Day och vara med i utvecklingen av GovTech i Sverige är relevant för dig som arbetar strategiskt och operativt med innovation och digitalisering inom privat och offentlig sektor. Samt för tjänste- och produktutvecklande företag och startups som vill vara med och skapa nya tjänster för allmänheten.

Program och anmälan hittar du på www.govtechday.se.

Civic Tech möter GovTech

Missa inte Breakout Session nr 5 kl 13:30-14:20: Civic Tech möter GovTech där Civic Tech Sweden visar en rad exempel på projekt och digitala verktyg för demokrati, delaktighet och transparens, bland annat Öppen upphandling.

Sessionen är en del av GovTech Day 2020, men du behöver inte ha biljett till hela konferensen för att delta i denna breakout session utan här är deltagande gratis! En länk för deltagande via Zoom kommer att skickas ut till dig som anmält dig på https://pretix.eu/civictechse/govtechday2020/. Hela programmet för sessionen hittar du här.