Öppen Upphandling

Få myndigheter och kommuner att publicera upphandlingsdata och använda den för att skapa nya möjligheter.

I Sverige spenderade den offentliga sektorn 683 miljarder kronor i 2017 med bara offentlig upphandling (statistik från Konkurrensverket). över 18000 upphandlingar startas varje år av offentliga institutioner.

Idag är nästan all denna data stängd och oanvänd.

Öppen Upphandling är ett projekt för att öppna upphandlingsdata i Sverige. Vi tänker göra det genom att:

  • skapa medvetenhet!
  • utforska vilka möjligheter finns för att öppna denna data och vilka svårigheter skulle finnas;
  • skriva guider och sätta standarder för att hjälpa offentliga aktorer att publicera datan på ett enkelt sätt;
  • skapa prototyper för att visa vad man skulle kunna göra med datan;
  • (slutmålet) skapa ett ekosystem för innovation kring upphandlingsdata som gynnar alla involverade aktorer och spara offentliga pengar!

Projektet startades nyligen och vi försöker att kartlägga behoven först. Vi bygger en arbetsgrupp med motiverade kommuner, myndigheter, privata företag och journalister. Säg om du är intresserad!

Chatta om projektet

#oppenupphandling