FixMyStreet

With FixMyStreet Platform you can easily launch a website that helps people to report street problems like potholes and broken street lights. Problem reports are then sent to authorities for fixing.

“Gör det enkelt för invånare och besökare i er kommun att rapportera problem i gatumiljön, till exempel ett hål i gatan, trasig belysning eller nedskräpning. Med hjälp av tjänsten FixaMinGata kan vem som helst rapportera ett problem i stadsmiljön utan att behöva ta reda på vem som ansvarar för underhåll och service. Systemet skickar rapporten till rätt mottagare. Det gör det smidigare att rapportera problem. Verktyget och gränssnittet är detsamma för samtliga kommuner. Det blir då lätt att använda tjänsten oavsett var man befinner sig och oavsett om man bor, arbetar eller bara är på tillfälligt besök i er kommun.

Filtrera, databehandla och skapa dialog

Rapporten har alltid samma struktur och form. Därmed är det enkelt för er verksamhet att databehandla eller filtrera ärenden som kommer in via tjänsten. Den bidrar också till att skapa en dialog med invånarna och eftersom rapportören lämnar sin e-postadress går ärendet att följa upp om det skulle behövas. När felet är åtgärdat markerar ni det i tjänsten. Det innebär att alla användare nås av samma information och att antalet rapporter om samma problem minskar.

Ett enhetligt, nationellt system för alla Sveriges kommuner innebär också stora driftfördelar. Som användare av tjänsten har din kommun också möjlighet att påverka dess utveckling och utformning. Integrera med bakomliggande system

Tjänsten FixaMinGata ger invånare och besökare möjlighet att på ett enkelt sätt felanmäla problem i stadsmiljön digitalt. Nu går det dessutom att integrera den med bakomliggande verksamhetssystem.

Alingsås kommun har sedan 2013 tillhandahållit tjänsten men har nu gått ett steg längre. I samverkan med Infracontrol har man utvecklat en standardiserad integration för automatisk överföring av ärenden från FixaMinGata till verksamhetssystemet Infracontrol Online. Integrationen förenklar processen att ta emot, behandla och återkoppla på de ärenden som rapporterats in, med ökad kundnöjdhet som följd.

Dessutom fungerar Infracontrol även som ett internt system för att beställa åtgärder och felanmälningar vilket i förlängningen minskar dubbelarbetet.

Tjänsten är tillgänglig för samtliga kommuner i Sverige och tillhandahålls av Föreningen Sambruk. För tjänsten finns ett Förvaltningsråd som är den effektiva organisation som svarar för gemensam driftsfunktion, förvaltning och vidareutveckling av systemet.”

Text from: https://sambruk.se/portfolio/fixa-min-gata/

Chat about the project

#fixamingata