Tor

Tor är en anonymiseringstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt över internet.

Tor är en anonymiseringstjänst som ger sina användare möjlighet att kommunicera anonymt över internet. Genom att driva Tor-relän vill DFRI visa att det inte är särskilt besvärligt att bidra till Tor-nätet. På så sätt hoppas vi att fler föreningar, företag och privatpersoner ska göra det.

Informationen som skickas i Tor-nätverket är krypterad, men bara fram till det sista hoppet som sker inne i Tornätverket, ett så kallat exit-relä. Därför är det lika viktigt för Tor-användare som för internetanvändare i allmänhet att använda sig av end-to-end-kryptering som t.ex. HTTPS.

DFRI stöttar Tor bland annat genom att driva exit-relän. Information om samtliga DFRI:s relän finns i Tor metrics Relay Search.

DFRI har alla sina Tor-relän placerade i Sverige och ansluter sitt nät uteslutande inom landets gränser. Nätet driver vi själva, på IP-adresser ur egna nätblock.

Detta är definitivt inte det billigaste sättet att förmedla Tor-trafik. Att hyra så kallade VPS:er, virtuella datorer, ger betydligt fler bittar per krona.

Men DFRI:s mål är inte bara att stötta Tor-projektet, utan också att visa att det går att driva Tor-trafik i Sverige.

Chatta om projektet

#tor

:DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter

:DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter

E-post
dfri@dfri.se